Vacaturebericht

Over Ons

Consulent Sportinfrastructuur (m/v/x)

Solliciteren tot en met 07-03-2021

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden.

 

Stad Turnhout is op zoek naar een consulent infrastructuurbeheerder. Je beheert de sportinfrastructuur in eigen beheer en volgt de contracten op van sportinfrastructuren niet in eigen beheer. Daarnaast werk je actief mee aan de visie en de uitwerking van toekomstige sportinfrastructuren. Vanuit deze rol werk je aan een positieve en constructieve samenwerking met clubs, verenigingen, scholen en andere gebruikers.

Functieomschrijving

 • Je staat in voor het beheer van de stedelijke sportinfrastructuren. Dit omvat onder meer: het onderhoud, het aankoopbeheer, de opmaak van de jaarplanning, controle financiën, toepassing en evaluatie van de retributie- en gebruikersreglementen, …
 • Je staat in voor de opmaak en/of opvolging van onderhoudscontracten, onderhouds- of investeringswerken, evalueert deze en stuurt bij indien nodig.
 • Je staat in voor de communicatie en PR van deze infrastructuren en maakt hiervoor afspraken met verenigingen, scholen en andere gebruikers.
 • Je beheert het exploitatiebudget van deze infrastructuren en maakt een meerjarenplan op voor nodige investeringen.
 • Je staat in voor de opvolging en realisatie van nieuwe sportinfrastructuren in samenspraak met zowel interne als externe partners.  
 • Je werkt mee aan de voorbereidingen richting het nieuwe sporthalcomplex en bereidt de toekomstige exploitatie voor.
 • Je neemt deel aan relevante overlegstructuren (zowel intern als extern) en bouwt een professioneel netwerk uit.

Profiel

 • Je kan zelfstandig, planmatig en projectmatig werken.
 • Je kan problemen analyseren en een visie ontwikkelen.
 • Je bent een netwerker. Vanuit jouw enthousiasme en positieve persoonlijkheid kan je mensen samenbrengen.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent flexibel en bent bereid om regelmatig ’s avonds, tijdens de weekends en tijdens de schoolvakanties te werken.
 • Kennis van sportinfrastructuren, technische installaties en/of buitenonderhoud is een meerwaarde.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

KAN JE DEELNEMEN?

 • Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je minimumloon voor deze functie bedraagt 2 536 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
 • Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.
 • Plaats van tewerkstelling: Team Sport – gebouw Europeion, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Bijkomende informatie

SELECTIEPROCEDURE

 • Uiterlijk op 17 maart 2021 verneem je of je kandidatuur weerhouden werd voor de selectieprocedure en ontvang je meer informatie over de procedure.
 • De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
 • De selectieprocedure wordt uiterlijk op 23 april 2021 afgerond.

 

INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae en toe te voegen.

 

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 7 maart 2021.

Vragen?

personeelspunt algemeen
Stel een vraag

Deel deze vacature