Studentenjob

Over Ons

Hoe solliciteer je?

Stad en OCMW Turnhout stellen jobstudenten aan het werk in het weekend en tijdens de zomervakantie. Via het aanvraagformulier kan je je hiervoor kandidaat stellen.

De deadline om te solliciteren voor een studentenjob voor de zomervakantie 2019 is woensdag 24 april.

 

LET OP: je kan tot en met 25 februari solliciteren voor de studentenjob bij de speelpleinwerking Bollewos, een speelplein voor kinderen en jongeren met een handicap. Je vindt het sollicitatieformulier hieronder. 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN:

 

  •  Wat verdien ik als jobstudent

Als jobstudent verdien je bruto 1 935,90 euro per maand.

 

  • Mag ik dit jaar nog werken als jobstudent?

Dit hangt af van het aantal uren dat je al gewerkt hebt. Je kan dit zelf nagaan op Student@work. Op het sollicitatieformulier dien je ook te vermelden hoeveel uren je reeds gewerkt hebt dit jaar. Zo kunnen we voor jou mee bewaken dat je zeker het toegestane maximum niet overschrijdt.

 

  • Kan ik me kandidaat stellen als jobstudent?

Je moet minstens 15 jaar zijn op de dag van je eerste werkdag. Je kan dus ook al solliciteren als je 14 jaar bent, maar we kunnen je pas een job geven op de dag dat je 15 jaar wordt.

 

Voor een aantal functies gelden wel specifieke voorwaarden:

 

Voor kandidaten Wollebos: 

Let op! Om voor deze functie in aanmerking te komen moet je actief lid zijn van de kerngroep Wollebos. Je zorgt er samen met de jeugddienst voor dat alle animatoren en kinderen zich goed voelen op het Wollebos. Dit is een tewerkstelling van drie weken.

 

Voor kandidaten Buitenschoolse kinderopvang: 

Let op! Om voor deze functie in aanmerking te komen, ben je het voorbije jaar ingeschreven in het onderwijs met voltijds leerplan en dit in een van de volgende studierichtingen: 7de jaar sociale en technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, internaatswerking, leefgroepenwerking of kinderzorg OF je hebt minstens 120 studiepunten behaald in de bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs, pedagogie van het jonge kind of orthopedagogie OF je hebt een bachelor of master in eender welke richting.

 

 Solliciteer hier