Vacaturebericht

Over Ons

Halftijds Beleidsadviseur Preventie (m/v/x)

Solliciteren tot en met 28-02-2021

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad Turnhout werken we samen met meer dan 700 medewerkers aan het optimaliseren van het welzijn van de inwoners, het creëren van een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan de hedendaagse noden.

Functieomschrijving

 • Je geeft ons preventiebeleid inhoudelijk mee vorm om het bestuursakkoord 2020-2025 te realiseren. Je adviseert en evalueert de huidige prioritaire preventiethema’s (diefstalpreventie, drugpreventie en verkeerseducatie). In een latere fase kun je bovendien worden ingezet op andere thema’s.
 • Je schrijft mee aan het nieuwe strategisch veiligheids- en preventieplan 2021-2024.
 • Je rapporteert in het kader van de doelstellingen en actieplannen over preventie binnen het strategisch meerjarenplan
 • Je staat in voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsdoelstellingen op je terrein. Dat doe je door de werking te ondersteunen met je gedegen advies, door kwaliteitsborging en door dienstverlening mee uit te bouwen. Daarnaast leid je ook projecten om vernieuwing in onze organisatie binnen te brengen.
 • Je gaat samenwerkingsverbanden aan met diverse partners en organisaties binnen en buiten de stad. Je bouwt daarvoor het bestaande netwerk verder uit.
 • Je maakt deel uit van de cluster Welzijn, die de dienstverlening van de volgende diensten groepeert: Sociale Zaken, Preventie, Kinderopvang, Gelijke Kansen, GAS, Burgerzaken.
 • Je maakt deel uit van een samenwerkingsverband van verschillende beleidsadviseurs binnen de cluster welzijn, je rapporteert aan het diensthoofd  preventie.

Profiel

 • Je bent sterk in beleidsmatig werk.
 • Je bent een zelfstarter. Je hebt met andere woorden genoeg aan een opdracht om tot resultaat te komen. Project- en procesmatig werken schrikken je daarbij niet af.
 • Je hebt bij voorkeur expertise in het thema ‘criminaliteits- en overlastpreventie’ en/of in het brede thema welzijn.
 • Je vat de finesses van de politieke context en van het proces van politieke besluitvorming.
 • Je bent een geboren communicator, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent geboeid door een context in verandering en kunt daar flexibel mee omgaan.
 • Sporadisch avond- en weekendwerk vormen geen probleem.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van lokaal bestuur Turnhout. Je bent dus klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

KAN JE DEELNEMEN?

 • Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

 

Wat wij jou bieden

 • Een halftijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Av (A1a, A1b, A2a) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je minimumloon voor deze functie bedraagt 1 585 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.
 • Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 16,5 vakantiedagen aangevuld met feestdagen.
 • Plaats van tewerkstelling: Team Preventie - Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Bijkomende informatie

SELECTIEPROCEDURE

 • Uiterlijk op 10 maart 2021 verneem je of je kandidatuur weerhouden werd voor de selectieprocedure en ontvang je meer informatie over de procedure.
 • De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
 • De selectieprocedure wordt uiterlijk op 16 april 2021 afgerond.

 

INTERESSE?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae en toe te voegen.

 

Solliciteren kan uiterlijk tot en met zondag 28 februari 2021.

Vragen?

personeelspunt algemeen
Stel een vraag

Deel deze vacature