Vacaturebericht

Over Ons

Coördinator welzijnsonthaal (m/v)

Solliciteren tot en met 17-02-2019

Turnhout is een bloeiende centrumstad en telt 44.000 inwoners. Bij Stad en OCMW Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen aan welzijn, beleving en omgeving in Turnhout.

 

Sinds 2018 werkt het lokale bestuur met CAW De Kempen samen in de Welzijnscampus Dr. Constant Janssen. De campus zorgt voor een laagdrempelige onthaal waar elke burger terecht kan met een welzijnsvraag. Om dit onthaal verder vorm te geven, leiding te geven en het team en project verder uit te bouwen is CAW De Kempen en OCMW Turnhout op zoek naar een coördinator welzijnsonthaal.

Functieomschrijving

 • Je ontwikkelt dit project in de geest van de beleidsnota van Minister Vandeurzen rond geïntegreerd breed onthaal.
 • Je draagt de algemene leiding en eindverantwoordelijkheid over het welzijnsonthaal.
 • Je coacht en ondersteunt je medewerkers en werkt actief aan verbinding tussen mensen, teams en organisaties.
 • Je volgt de dagelijkse werking van het welzijnsonthaal op en stemt de werking af met CAW De Kempen en OCMW Turnhout.
 • Je bent voor dit project de spilfiguur tussen beleid en werkvloer. Je werkt in nauwe samenwerking met de stuurgroep welzijnsonthaal. Je slaagt erin beleidsbeslissingen te vertalen naar een operationele context. Je vangt signalen van de werkvloer op en vertaalt ze in overleg met je team naar gedragen beleidsvoorstellen.
 • De coördinator algemeen maatschappelijk werk van OCMW Turnhout en de directeur onthaal van CAW zijn jouw opdrachtgevers. Je rapporteert rechtstreeks aan hen.
 • Organisatieverandering en - ontwikkeling zijn je tweede natuur. Je maakt hierin het verschil door veranderingstrajecten te begeleiden en tot een goed einde te brengen in een maatschappelijk relevante context.
 • Jij bent het gezicht van de samenwerking tussen het lokale bestuur, CAW De Kempen en hun partners.

Profiel

JE TALENTEN

 • Je bent innovator en een bruggenbouwer.
 • Je weet te overtuigen en te motiveren door je authenticiteit en je natuurlijk leiderschap. Je vertaalt je visie en je doelstellingen op een enthousiaste manier door naar je medewerkers en je omgeving.
 • Je dwingt bij je medewerkers en je omgeving vanzelf respect af door je ervaring en je expertise daadkrachtig in de praktijk neer te zetten.
 • Je kan cultuurverschillen tussen organisaties overstijgen en behoudt – ook in moeilijke momenten – de juiste focus op het grotere geheel en het lange termijnperspectief.
 • Werken binnen een eerstelijnshulpverlening zorgt voor flink wat dynamiek. Dat geeft jou energie en je straalt dit ook uit naar je team, je organisatie, onze partners en onze cliënten.
 • Je bezit de gave in alle omstandigheden diplomatisch te blijven. Je blijft standvastig op koers.
 • Het is voor jou geen probleem om buiten de kantooruren te werken.
 • Verder voldoe je aan de basiswaarden. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

 JE DIPLOMA

 • Je hebt ten minste een masterdiploma.

OF

 • Je bent een laatstejaarsstudent. Je dient dit jaar je diploma te behalen.

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur, waarbij CAW De Kempen en OCMW Turnhout je elk halftijds in dienst nemen onder hun specifieke loonvoorwaarden.
 • Je minimumloon voor deze functie bij OCMW Turnhout bedraagt 3 108 euro (A1a, 0 jaar anciënniteit) bruto per maand, berekend op een voltijdse functie. Je minimumloon voor deze functie bij CAW De Kempen bedraagt 2 930,60 euro (L1, 0 jaar anciënniteit) bruto per maand, berekend op een voltijdse functie. Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt. 
 • Beide organisaties bieden daarnaast specifiek bijkomende voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling: Welzijnscampus Dr. Constant Janssen, Stationstraat 80, 2300 Turnhout.

Bijkomende informatie

 • Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren ontvang je een uitnodiging voor de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat standaard uit drie proeven. Een eerste proef test de kennis en vaardigheden voor de functie. De tweede proef is een psychotechnische proef die de leiderschapscapaciteiten test. Deze datum wordt later in samenspraak met jou vastgelegd. Deze proef is adviserend. De derde proef bestaat uit een gedragsgericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

Deel deze vacature