Vacaturebericht

Over Ons

Coördinator financiën (m/v)

Solliciteren tot en met 17-02-2019

Turnhout is een bloeiende centrumstad en telt 44.000 inwoners. Bij Stad en OCMW Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen aan welzijn, beleving en omgeving in Turnhout. OCMW Turnhout is op zoek naar een diensthoofd voor het team financiën.

 

Als operationeel leidinggevende organiseer je de financiële dienst zo efficiënt en effectief mogelijk zodat er een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening verzekerd wordt zowel voor de interne als de externe klanten.

Functieomschrijving

 • Je bent de rechtstreeks leidinggevende van de adviseur financiën, de dossierbeheerder debiteurenbeheer en de hoofdboekhouder.
 • Je staat de financieel directeur bij in het invullen van zijn/haar ambt. Je vervangt de financieel directeur bij afwezigheid.
 • Je bent samen met de financieel directeur verantwoordelijk voor het opmaken van de voorontwerpen van het financiële luik van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering van de gemeente en het OCMW.
 • Je ondersteunt de financieel directeur bij het voeren en afsluiten van de boekhouding.
 • Je staat de financieel directeur bij in het debiteurenbeheer, de invordering van fiscale en niet – fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.
 • Je ondersteunt de financieel directeur bij de opmaak van financiële analyses en stelt ( de decretaal voorziene ) rapporten op.
 • Je staat de financieel directeur bij in het financieel management van de organisatie. Je staat mee in voor de correcte toepassing van de fiscale wetgeving en ziet toe op de wettelijkheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van interne financiële controle mechanismen en oefent zelf ook preventief bepaalde controle taken uit.

Profiel

JE TALENTEN

 • Je bent een expert in financiën.
 • Je hebt een grondige kennis van de relevante wetgeving ( BBC, belastingen, overheidsopdrachten,  boekhouding…) met betrekking tot de lokale besturen.
 • Je hebt een grondige kennis van Excel (draaitabellen, …).
 • Je werkt resultaatgericht en nauwgezet met zin voor detail.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je hebt leidinggevende capaciteiten.
 • Verder voldoe je aan de basiscompetenties van Stad en OCMW Turnhout. Je bent dus klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

 JE DIPLOMA- EN ERVARINGSVEREISTEN

 • Je hebt ten minste een masterdiploma.

EN

 • Je hebt minimum twee jaar relevante beroepservaring.

Wat wij jou bieden

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur.
 • Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3667,54 euro (A4, 0 jaar anciënniteit) bruto per maand. Je kan relevante werkervaring meenemen onder bepaalde voorwaarden. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt. 
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnementen openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering.
 • Plaats van tewerkstelling: Financiën - Europeion, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Bijkomende informatie

 • Uiterlijk 10 kalenderdagen na de deadline om te solliciteren ontvang je een uitnodiging voor de selectieprocedure.
 • De procedure bestaat standaard uit drie proeven. Een eerste proef test de kennis en vaardigheden voor de functie. De tweede proef is een psychotechnische proef die de leiderschapscapaciteiten test. Deze proef is adviserend. De derde proef bestaat uit een gedragsgericht interview.
 • De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

INFORMATIE OVER DEZE SELECTIE

 • De schriftelijke proef vindt plaats op woensdag 13 maart 2019 in  het Europeion, leslokaal, Campus Blairon 602  in Turnhout.
 • Indien geslaagd, volgt een psychotechnische proef op 25 maart 2019 
 • De mondelinge proef vindt plaats op vrijdag 29 maart 2019 in het Stadskantoor, lokaal Schuttershoven, Campus Blairon 200  in Turnhout.

Elke proef staat op 50 punten. Om te slagen moet de kandidaat in beide onderdelen minstens de helft van de punten behalen en in totaal 60%. 

Deel deze vacature